Մարտ 10, 2021 Միջինք / March 10,  2021 is the Median day of Great Lent (Mijink)

Պահքը բացառիկ ներանձնական հոգևոր ճանապարհորդություն է: Այն անկեղծության, ինքնաճանաչողության մի շրջան է: Ժուժկալությունը, չափավորությունն ու զոհողությունը օգնում են մեզ ազատվել խավարամիտ ու Աստծուց զերծ աշխարհից ինքնախոկման ու իրատեսության համար: Ինչպես Հովել մարգարեն...