Այս առակի կինը տկար է և անօգնական, քանի որ այրի է:  Ոմանք չարաշահել ենփոխհարաբերություններն իր հետ , իսկ անպատասխանատու դատավորը ձգելովդատավարության ըմթացքը անօրենությամբ էր գործում՝ մտածելով որ մեկ այդ կինը կհոգնի և այլևս իրեն հանգիստ կթողնի։ Ինչպես առակի այրին, մենք հոգևորապես թույլ ենք և անօգնական, եւ ինչպես այրի կինը մենքևս կանգնելու ենք երկնավոր մեր դատավորի առաջ՝ հայցելու Իր արդար դատաստանը։

Ուրեմն պետք է պահպանենք մեր հավատքը մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, երբ Հիսուսը մեզ ամբողջովին կազատի չարից: Առակի անարդար դատավորը՝ լոկ իբրև դատավոր է ներկայացված առակում, այլխնես մաորևէ ձևով համեմատելի չէ Աստծո հետ, այլ ավելին՝ նա Աստծուն հակադրելի է:  ԱրդարությանԱստվածը հանդուրժում է անարդարներին՝ ժամանակ տալով նրանց դարձի գալու համար:  Տերը մի օր փառքով կգա՝ դատելու ողջերին և մահացածներին:  Սպասում ենք վերջնականդատաստանի այդ օրվան։  Եկեք աղոթենք և աշխատենք Տիրոջ թագավորության երկնքումպատվավոր տեղի համար:

Այս առակը պետք է հասկանալ Հիսուսի Երկրորդ Գալստյան ուսմունքի շրջամակներուն։ Նույնիսկ եթե մենք տանջվում ենք առակի այրու պես՝ անհուսության ու դժվարությումների մեջ, մենք պետք է համբերատար լինենք և պահպանենք մեր հավատքը, մինչև որ մեր աղոթքներըպատասխանվեն այս կյանքում, իսկ եթե ոչ՝ մինչև մեր կյանքի վերջը կամ մինչև ԵրկրորդԳալուստը Քրիստոսի։

Այս առակը կարող եք կարդալ՝ Ղուկաս 18:1-8 

Sunday of the Judge 

The lady in this parable is weak and helpless because she is a widow. Some people abused her and the irresponsible judge did injustice to her by ignoring her constant requests for justice. Like the widow in the parable, we are spiritually weak and helpless. We need Jesus, the final judge of the universe, to do justice for us. Let us keep our faith until the second coming of Christ when Jesus will deliver us completely from the evil one.

The unjust judge in the parable is no comparison to God; but is a contrast to God. The God of justice tolerates the unjust allowing them time for conversion. The Lord will one day come in glory to judge the living and the dead. We are waiting for that day of final judgment. Let us pray and work for the place of honor in the Lord’s kingdom in heaven. 

This parable is to be understood in the background of Jesus’ teaching on his second coming. Even if we are suffering like the widow in the parable with no hope or relief, we must be patient and keep up our faith until our prayers are answered in this life, and if not, until the end of our life or until the second coming of Christ.

This parable you can find in (Luke 18:1-8)