ՀԻՍՈՒՍԻ ՀԱՂԹԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԸ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ

Եւ երբոր Երուսաղեմին մօտեցան՝ եւ Բեթփագէ եկան Ձիթենեաց սարի մօտ, այն ժամանակ Յիսուսը երկու աշակերտ ուղարկեց, Եւ ասեց նորանց.  գնացէք այդ գիւղը, եւ շուտով այնտեղ մի էշ կ’գտնէք կապած, եւ մի աւանակ նրա հետ:. Արձակեցէք բերէք ինձ մօտ։ Եւ եթէ մէկը բան ասի ձեզ, ասեցէք, թէ Նրանք Տիրոջը պէտք են. Եւ նա շուտով կ’ուղարկի նրանց։ 

«Եվ շատեր իրենց զգեստները փռում էին ճանապարհին. և ուրիշներ ծառերից ճյուղեր էին կտրում ու գցում ճանապարհի վրա: Եվ նրանք, որ առաջից ու հետևից էին գնում, աղաղակում էին և ասում. «Ովսաննա՜ Բարձրյալին, օրհնյա՜լ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով. օրհնյա՜լ լինի մեր հոր՝ Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է: Խաղաղությո՜ւն՝ երկնքում և փա՜ռք՝ բարձունքներում»: 

Բայց այս ամենը եղաւ, որ կատարուի մարգարէի ձեռով խօսուածը, որ ասում է. Ասացէք Սիօնի դստերը. Ահա քո թագաւորը քեզ մօտ է գալիս, հեզ՝ եւ էշն ու աւանակի քուռակը հեծած>>։ 

Հեզությունը Քրիստուսի թագավորական հատկանիշներից մեկն է, որ Զաքարիան նշում է իր մարգարեության մեջ:

Քրիստոս չեր գալիս մարդկանց իրեն ծառայեցնելու: Նա գալիս էր մարդկանց ծառայելու, նա տարբեր էր բոլոր թագավորներից: Նա անմահ թագավորն էր, որ արդեն խոնարհվել էր երկինքների բարձրությունից իր արարածներին օգնելու, որպեսզի փրկվեն նրանք: 

Նա չեր գալիս իշխելու, նա գալիս էր Իր երկնային զորությամբ, իր Արարչի զորությամբ մարդկանց ազատելու մեղքի, չարության կապանքներից:    

Ավագ Շաբաթը – Holy Week

Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելուց հետո շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում: Այս շրջանը հայտնի է Ավագ Շաբաթ անունով: Այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում բոլոր հավատացյալները Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին քայլում են դեպի Գողգոթա, որտեղ մեր Տերը Իր արյունը թափեց մարդկության փրկության համար: Իբրև՝ քրիստոնյաներ մենք պետք է այն ընկալենք որպես շատ կարևոր մի իրադարձություն, որովհետև Գողգոթան այն վայրն է, որտեղ մեր կյնաքը նորոգվում է և մենք լսում ենք մեր Տիրոջ խոսքերը. “Հայր ներիր նրանց, քանզի չգիտեն թե ինչ են անում”: Այս աղոթքը բոլորիս համար է սիրելի հավատկիցներ: Այն քավում է մեր մեղքերը արժանի լինելու համար Տիրոջ փառավոր և հաղթական Հարության խորհրդին: Ավագ Շաբաթը հոգևոր ճանապարհորդություն է, որտեղ մենք նաև տեսնում ենք, որ Տիրոջ բոլոր կանխատեսումներն ու մարգարեություններն իրագործվում են: Նա ասաց, թե մարդիկ Իրեն պետք է մատնեն և չարչարանքի ենթարկեն և հետո պետք է խաչը բարձրացնեն: Սուրբ Խաչելությունից հետո մենք տեսնում ենք հարություն առած Հիսուս Քրիստոսին, որ Իր աշակերտներին ասում է. “Ես ձեզ հետ եմ միչև աշխարհի վախճանը”:

After our Lord Jesus Christ enters Jerusalem very important events take place. This period is known as the Holy Week. During this week the believers walk with Jesus Christ toward the Calvary where our Lord shed His blood for salvation of the humankind. As Christians we should observe it as a very important event because it’s there where we receive a new life and listen to His Almighty words saying: “Father, forgive them, for they do not know what they are doing” (Luke 23:34). This prayer is for all of us dear faithful. It expiates our sins to be worthy for His Glorious and Triumphant Resurrection. The Holy week is a journey where we see that all the predictions and prophecies of our Lord are implemented. He said people will betray and torture him and after they will crucify Him. After the Holy Crucifixion we see that resurrected Jesus Christ comes to the disciples and says, “…I am with you always to the very end of the world” (Matthew 28)

With Love of Christ

Rev. Fr. Zaven Markosyan

ST. SARKIS ARMENIAN CHURCH OF SANTA CLARITA

SCHEDULE FOR PALM SUNDAY, HOLY WEEK & EASTER

Palm Sunday – March 28, 2021 

  9:45 A.M. – Morning Se4rvice 

10:30 A.M. – Divine Liturgy followed by Children’s Blessing, Opening of the Portals                                                  

Great and Holy Thursday –April 1, 2021

   9:45A.M. – Morning Service

10:30 A.M. – Divine Liturgy commemorating the establishment of the Sacrament of Holy Communion 

  5:00 P.M. – Service of the Washing of Feet

  7:00 P.M. – Service of the Betrayal & Sufferings of our Lord

Good Friday – April 2, 2021 

6:00 P.M. – Service of the Entombment & Solemn Procession 

Great and Holy Saturday – April 3, 2021 

5:00 P.M. – Evening Service, Reading of Scriptures & Voch Inch Eh Bido

  5:30 P.M. – Easter Eve Divine Liturgy 

Easter Sunday – April 4, 2021

  9:45 A.M. – Matins (Morning Service) 

  10:30 A.M. – Divine Liturgy followed by Antasdan (Blessing of the Fields),